Contact

Traditional hand made jewellery by
Nora Lumezi
Filigran p.t.o. obrt za proizvodnju i trgovinu
Trg Sv.Stjepana 22, 21450 Hvar, Croatia
shop@lyra.com.hr