Contact

    Traditional hand made jewellery by
    Nora Lumezi
    Filigran p.t.o. obrt za proizvodnju i trgovinu
    Trg Sv.Stjepana 22, 21450 Hvar, Croatia
    shop@lyra.com.hr